Dörrmagneter för branddörrstängning

Dörrmagneter
E-Nummer katalog

Godkända EN1155
E-Nummer,
Finns hos grossister
Lagervaror

Dörrmagneter
Standard katalog

Godkända EN1155
Kundunika enheter
Explosionklassat

Up till 1568N

Regelverk
 

EN1155 fakta
Boverket
CPR/CPD
Branddörrstängning
Harmoniserad EU Norm
Industrikomponenter AB, INKOM levererar idag 1000´tals dörrhållar magneter till brandörrar via grossist samt OEM kunder

Våra dörrmagneter uppfyller
BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN (CPR) Detta är de europeiska lagstiftningen som i dag reglerar samtliga byggprodukter som skall användas i byggapplikationer.
Förordningen är även europeisk lag och står därmed över den nationella lagstiftningen. I förordningen hänvisas till ett antal för medlemsländerna harmoniserade normer. För dörrhållarmagneter är normen EN1155. Förordningen gäller för samtliga aktörer som handhar en byggprodukt, så väl tillverkare, distributör, nationella agenter, grossister, installatörer, byggherrar, slutkunder och besiktningsaktörer.
Boverket är ansvarig myndighet i Sverige.

För mer info kontakta:

Jonas Falconer
08-514 844 03
jonas.falconer@inkom.se

Erik Surén
08-514 844 04
erik.suren@inkom.se
Industrikomponenter AB, Inkom, levererar elektromekaniska- och elektroniska komponenter inom Norden till olika applikationer såsom: tåg, anläggningsmaskiner, militärt, marint, automationsutrustning och kranar. Vi arbetar med ledande internationella leverantörer och vi levererar inom hela Norden från eget lager i Kista.

Industrikomponenter AB
Österögatan 2, SE-164 40 Kista

Tel: +46 (0)8-514 84 400
Fax: +46 (0)8-514 84 401
E-post: info@inkom.se
Org.nr: 556111-8505